BIP
środa, 21 kwietnia 2021 r. 111 dzień roku
ePUAP

Dane Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje:
1.Elektroniczna Skrzynka Podawcza MGOPSPolanow umieszczona została na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP.
Udostępniony adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl
Skuteczne złożenie wniosku do MGOPS z wykorzystaniem drogi elektronicznej wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na w/w platformie.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego oferowanego przez platformę ePUAP.
2.Maksymalny rozmiar wszystkich załączników dołączanych do składanego wniosku nie może przekroczyć 3,5MB.
Akceptowalne formaty załączników to:

•        doc (docx), odt, rtf, txt
•        gif, jpg, png, tiff
•        xls (xlsx), ods
•        pdf
•        xml

3.Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:
•        przekazanie dokumentów poprzez wypełnienie stosownego formularza na Elektronicznej Skrzynce Podawczej i ewentualnie dołączenie podpisanego dokumentu,
•        osobiste dostarczenie dokumentów (podpisanych ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w godzinach pracy MGOPS na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD/DVD. Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Dostarczane dokumenty muszą spełniać określone powyżej wymogi odnośnie łącznego rozmiaru oraz formatu załączników.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie szkodliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Można je założyć wybierając stronę epuap.gov.pl a następnie opcję "Zarejestruj się" na górze strony.Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski